Over VIK

VIK staat voor Verbonden door InZicht & Kennis

VIK biedt lesdagen en clinics voor dierprofessionals waarbij de vertaling naar de praktijk centraal staat. Met het aanbod van VIK kan de professional op zowel vakinhoudelijk als zakelijk vlak bijscholen en het geleerde direct in zijn eigen werk inzetten.

  • VIK verbindt dierprofessionals met elkaar; men leert van en met elkaar.
  • VIK verbindt dierprofessionals met hun klanten; InZicht en kennis verbreedt en versterkt het dienstenpakket.
  • VIK verbindt dierprofessionals met dieren waarmee zij werken; door InZicht en Kennis leren zij hen nog beter kennen wat de kwaliteit van en het plezier in hun werk enorm doet toenemen.

VIK – Verbonden door InZicht en kennis is een initiatief van Marleen van Baal, coach en verbindend ondernemer in de dierenbranche.

Dit zegt Marleen over de visie achter VIK:

Leven met dieren is geweldig.

Ze verrijken je leven door hun aanwezigheid, met hun ‘anders zijn’ en met de vanzelfsprekendheid waarmee ze ons mensen accepteren zoals we zijn.

We voelen ons sterk verbonden met ons dier. Ze zijn belangrijk voor ons en hebben een nadrukkelijke plek in ons leven.

Hoeveel we ook van onze dieren houden, hun ‘anders zijn’ vraagt van ons mensen een open blik. Niet wat wij willen, denken en nodig hebben is leidend, maar wat de dieren nodig hebben is waar het om gaat. Wij kiezen ervoor om dieren met ons te laten leven, dat schept per direct ook de verantwoordelijkheid om hen zo zorgvuldig mogelijk te verzorgen en te begeleiden.

Zorgvuldigheid vraagt naast liefde en verzorging ook kennis van het dier in het algemeen en inzicht in het gedrag in het bijzonder.

  • Wil je daadwerkelijk verbinden met je dier dan heb je inzicht en kennis nodig.
  • Wil je mensen met hun dieren begeleiden, coachen, trainen en adviseren? Dan heb je op een nog breder vlak kennis en inzicht nodig; zowel in het dier als in zijn mens.
  • Wil je jouw mooie werk professioneel kunnen aanbieden? Dan heb je ook InZicht & Kennis nodig in het ondernemerschap.

VIK geeft InZicht & Kennis op deze vlakken en doet dit op een zeer toegankelijke manier:

  • Collega’s uit de dierenbranche verzorgen masterclasses, lesdagen en clinics. Zij werken in de praktijk of zijn nauw betrokken bij de praktijk, waardoor zij perfect kunnen aansluiten bij de kennisbehoefte van de cursisten.
  • Het aanbod rondom ondernemerschap is toegespitst op het werken in de dierenbranche.
  • Elk aanbod van VIK wordt online aangeboden, meerdere keren per jaar.
  • Het aanbod is aantrekkelijk geprijsd, waardoor het aanbod voor een brede doelgroep bereikbaar is.

InZicht & Kennis verbindt mensen met dieren en mensen onderling met elkaar.